Saturday, August 26, 2023

מקצוע החשפנות

קטגוריה מקצוע החשפנות

מקצוע החשפנות הנו מקצוע הקשור בתעשיית המין, במהלך 
המופע החשפן או החשפנית משילים מעצמם את הבגדים 
באופן הדרגתי עד לערום מלאה או חלקי ובעזרת הגוף 
החשוף מעוררים בצופה רגשות ותחושות מיניות. לעתים 
קרובות המופע נגמר עם תום ההתפשטות, אך יש גם מקרים 
בהם החשפניות «הולכות עד הסוף» ומקיימות יחסי מין עם 
הצופים במהלך המופע וגם לאחריו תמורת תשלום נוסף 
כמובן. 
כמו כן, רוב מופעי החשפנות בעולם מתבצעים על ידי 
«המין היפה» אך קיימים גם מופעי חשפנות שמתבצעים על 
ידי גברים.
ניתן לצפות במופעים מסוג זה במועדוני חשפנות או 
במסיבות פרטיות כגון מסיבות רווקים ועוד.
את הסימנים הראשונים למופעה החשפנות אנו רואים עוד 
במיתולוגיה השומרית העתיקה בסיפור של האלה אינאנה 
שנעלצה לרדת לשאול על מנת להחליש את כוחות אחותה על 
השאול , בדרכה לשם היא נתקלה בשיבעת מהדורי הגהנום 
ובשביל לעבור כל חלק היא הורידה משהו מהלבוש שלה כך 
שכאשר היא עמדה לפני שערי השאול היא היתה ערומה 
וחלשה מתמיד.
אנו עדים למופעים מסוג זה גם בתקופת יוון ורומא שמה 
בעיקר המופעים היו מתקיימים במסיבות פרטיות של 
האליטה החברתית ולרוב לאחר המסיבות כל המשתתפים היו 
עושים אורגייה.
סימנים לחשפנות כמקצוע בעידן המודרני אנו יכולים 
לראות במופעי הבורלסקה מופעה ראשון מסוגו שלעג על 
האופרה ועל החברה הגבוהה תוך כדי שימוש בסמלים לא 
הולמים ובלבוש «מינימלי» מופעי הבורלסקה התחילו את 
דרכם בשנות ה-30 של המאה ה-19 בלונדון וביטאו את 
נקודת מבטם הסטירית של מעמד הפועלים על האליטה 
החברתית בתקופה ההיא.