Saturday, August 26, 2023

החשפנות הגברית

ראשיתה של החשפנות הגברית

בעשורים האחרונים יש גדילה בתופעה האופנתית חשפנות גברית, בחיבור זה אני רוצה לדון בשאלות המעניינות מה היא בעצם החשפנות הגברית מהיכן היא הגיעה ומדוע אנו עדים לה בשלל המסיבות השונות והמגוונות של העשורים האחרונים? הסיפור מתחיל הרחק בשנות ה-60 של

לפרטים